Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία στην επιχείρηση

Στο τομέα των επιχειρησέων, εξ’αιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει συνάθροιση πολλών ατόμων, η πολιτεία έχει θεσπίσει νόμους, όπου ορίζουν και καθορίζουν όλα τα μέτρα εκείνα που ο ιδιοκτήτης είναι υποχρωμένος να τηρήσει και να πράξει προκειμένου, τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι πελάτες, να προστατευθούν στην περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς.

Αρχικά, το πρώτο και κύριο βήμα είναι η Μελέτη Πυροπροστασίας που συντάσσεται από τον τεχνικό ασφαλείας  της επιχείρησης και που εκεί αναγράφονται αναλυτικά όλα τα μέτρα που οφείλουν να τηρηθούν βάση του εμβαδού του κτηρίου, του είδους της εγκατάστασης, το προσωπικό που εργάζεται και λοιπούς άλλους παράγοντες. Στη μελέτη υπάρχει τόσο η ενεργητική πυροπροστάσια, όσο και η παθητική. Αξίζει να σημειωθεί ότι η η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει να κάνει με την ενεργητική πυροπροστασία, ενώ η πολεοδομία με την παθητική.

Η ιστορία έχει αποδείξει πως, ακόμα και οι επιχειρήσεις που εκ του νόμου δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν μελέτη πυρασφάλειας, καλό είναι να απευθυνθούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για να πληροφορηθούν τι εξοπλισμό είναι υποχρεωμένοι να έχουν, δηλαδή ένα πιστοποιητικό με πολύ απλές διαδικασίες, το οποίο θα πρέπει να το ανανεώνουν κάθε πέντε χρόνια και να έχουν στην επιχείρησή τους ένα πυροσβεστήρα που ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν για δική τους χρήση, ή για κάποιο διερχόμενο αυτοκίνητο που καίγεται κοντά στο κατάστημά τους.

Ας αναφέρουμε όμως ποιοι είναι εκείνοι οι κίνδυνοι που αφορούν μια επιχείρηση.

Αρχικά υπάρχουν κάποιοι γενικοί, που σχετίζονται είτε είναι βιομηχανία είτε ένα απλό γραφείο. Αυτοί σχετίζονται περισσότερο από αμέλεια και μερικοί είναι:

 • Τσιγάρο
 • ρίψη σταχτοδοχειου με εύφλεκτο περιεχόμενο στον κάδο απορριμμάτων
 • καμινέτο
 • γκαζάκι καφέ
 • γυμνή φλόγα όπως κερί σε εστιατόρια καφετέριες

Στη συνέχεια, είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν στο χώρο της παραγωγής, δηλαδή τους συναντάμε σε εργοστάσια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ.

Κάποιοι από αυτούς είναι:

 • μηχανική βλάβη σε κάποιο εργαλείο ή μηχάνημα
 • βραχυκύκλωμα
 • εκτόξευση σπινθήρων
 • διαρροή καυσίμων
 • εύφλεκτα υλικά παραγωγής όπως είναι το πλαστικό και το χαρτί.

 

Αρκετοί κίνδυνοι υπάρχουν επίσης και στο χώρο του γραφείου, που από τη φύση του κατακλύζεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε πιθανές αιτίας εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι:

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • ηλεκτρονικές συσκευές
 • ηλεκτρικές συσκευές (πχ σόμπες, θερμάστρες)
 • computer rooms
 • UPS – Servers
 • παραμελημένα καλώδια

 

Τέλος, προσοχή πρέπει να δίνεται στους κινδύνους που υπάρχουν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, καθώς πληθώρα πυρκαγιών έχουν εκδηλωθεί στο συγκεκριμένο σημείο. Μερικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι:

 • εγκαταλελειμμένα μηχανήματα, κουτιά και γενικότερα αντικείμενα, κυρίως όσα έχουν υψηλή πίεση
 • γυαλιά, καθρέπτες
 • ξερά χόρτα στο περιβάλλοντα χώρο
 • οχήματα σταθμευμένα κοντά σε ξερά χόρτα

 

Ποια είναι τα μέτρα που μπορείς να πάρεις για να προστατέψεις την επιχείρησή σου;

 • Λάβετε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας από το νόμο. Αυτά είναι η υπάρξη φορητών, τροχήλατων ή πυροσβεστήρων οροφής με το κατάλληλο κατασβεστικό υλικό ανάλογα με τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς. Για παράδειγμα θα χρειαστείτε wet chemical πυροσβεστήρα για το χώρο της κουζίνας, διοξειδίου του άνθρακα για το γραφείο που υπάρχει ρεύμα κλπ
 • Καταγράψτε τα σημεία υψηλής επικινδυνότητας στο χώρο σας και λάβετε πρόσθετα μέτρα πυρασφάλειας. Όπως για παράδειγμα να εφοδιάσετε το χώρο με πυροσβεστικές φωλιές, και σταθμούς εργαλείων, με ανιχνευτές καπνού, φαροσειρήνες ή ακόμα και ολοκληρωμένα συστήματα κατάσβεσης
 • φροντίστε να πραγματοποιείτε συνεχείς τεχνικούς ελέγχους στα μηχανήματα της επιχείρησης σας
 • ελέγξτε τακτικά τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • δημιουργήστε και εφαρμόστε σχέδια διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς και ενημερώστε το προσωπικό σας κάνοντας ασκήσεις προσωμοίωσης
 • τοποθετήστε την προβλεπόμενη οπτική σήμανση στους χώρους της επιχείρησης σας
 • εκπαιδεύστε πλήρως το προσωπικό σας για τον τρόπο χρήσης των μέσων πυρασφάλειας και μην αμελείτε την ετήσια συντήρηση των μέσων πυρασφάλειας