Συστήματα Κατάσβεσης

Τι είναι ένα σύστημα κατάσβεσης;

Το πυροσβεστικό σύστημα κατάσβεσης είναι μία μόνιμη εγκατάσταση όπου περιλαμβάνει ένα σύνολο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, με συγκεκριμένη διάταξη σωληνώσεων παροχής καταβεστικών υλικών, όπως είναι το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα, ο αφρός κλπ.Τα συστήματα αυτά υπάρχουν για την άμεση και αυτόματη κατάσβεση πυρκαγιών, χωρίς τη παρουσία ανθρώπου και μπορούμε να τα δούμε τόσο σε κτίρια (στο χώρο της κουζίνας, σε αποθήκες, πολυόροφα κτίσματα κ.α) όσο και σε οχήματα και μηχανήματα.Η διάταξη των σωληνώσεων είναι τέτοια κατασκευασμένη, ούτως ώστε να παρέχεται το κατασβεστικό υλικό, μέσω εύκαμπτων πυροσβεστικών σωλήνων και ακροφυσίων προσαρμοσμένων στις λήψεις, με σκοπό την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία ανθρώπων, ζώων, αντικειμένων και κτιρίου.
Τα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα κατάσβεσης είναι ένα αξιόπιστο μέσο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και σε θέσεις τέτοιες (επάνω όροφοι υψηλών κτιρίων, μεγάλες επιφάνειες κ.λπ.) όπου είναι δύσκολη η χρήση άλλων πυροσβεστικών μέσων.

Από τι αποτελείται ένα Πυροσβεστικό Σύστημα Κατάσβεσης;

Ακολουθεί η επεξήγηση κάποιων βασικών εξαρτημάτων του συστήματος:

  • Κεντρικός σωλήνας τροφοδότησης: Σωλήνας, τις περισσότερες φορές κατακόρυφος , εγκατεστημένος σε κτίριο, που μεταφέρει το κατασβεστικό υλικό από την πηγή τροφοδότησης στους ορόφους ενός κτιρίου. Η πηγή τροφοδότησης μπορεί να είναι μια δεξαμενή όταν πρόκειται για νερό ή κάποια φιάλη όπου βρίσκεται η ξηρά σκόνη, το διοξείδιο του άνθρακα κλπ.
  • Εύκαμπτος πυροσβεστικός σωλήνας: Εύκαμπτος σωλήνας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του υλικού, με σκοπό την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ο οποίος τυλίγεται ή διπλώνεται όταν είναι άδειος.
  • Σκληρός πυροσβεστικός σωλήνας: Σωλήνας που χρησιμοποιείται για την μεταφορά του υλικού, με σκοπό την κατάσβεση της πυρκαγιάς, του οποίου η διατομή διατηρεί το κυκλικό της σχήμα και όταν δεν είναι γεμάτος.
  •  Ταχυσύνδεσμος: Εξάρτημα για την γρήγορη σύνδεση πυροσβεστικών σωλήνων μεταξύ τους με το σημείο λήψης ή με το ακροφύσιο.
  • Σημείο λήψης (λήψη): Άκρο χαλύβδινου σωλήνα του μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος, εφοδιασμένο με βάνα και ταχυσύνδεσμο, κατάλληλο για σύνδεση με εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα.
  • Βολή υλικού: Το υλικό που εκτοξεύεται από το ακροφύσιο του εύκαμπτου πυροσβεστικού σωλήνα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η βολή του υλικού μπορεί να είναι διασκορπισμένη ή συμπαγής.

 

Στην εταιρεία PYRSTOP θα βρείτε το πυροσβεστικό σύστημα που χρειάζεστε και που είναι το κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων και προτάσεων για το σπίτι, την επιχειρήση, το όχημα.