Πυροσβεστικός Σωλήνας WP 8 bar, 30m TP 12 bar, BP ≥24 bar, 1 3/4″