Ποιον πυροσβεστήρα να διαλέξω;

Είναι γεγονός η αναγκή για την ύπαρξη ενός ή περισσότερων πυροσβεστήρων σε κάθε χώρο όπου ζούμε και κινούμαστε (σπίτι, γραφείο, εργαστήριο, αυτοκίνητο) ούτως ώστε να επιτευχθεί η καταστολή των όποιων πυρκαγιών, που ενδέχεται να προκύψουν, στο αρχικό τους στάδιο, προκειμένου να προστατευθεί η ζωή και η περιουσίας μας.

Στο κατάστημα μας μπορείτε να βρείτε τον τύπο και το είδος του πυροσβεστήρα που χρειάζεστε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα τόσο των κλασσικών προσβεστήρων, όσο και νέων- έξυπνων τεχνολογιών, που ήρθαν για να διευκολύνουν τη ζωή μας και να μείνουν!

Παρακάτω ακολουθεί οδηγός όπου αναλύει το κάθε είδος πυροσβεστήρα και βάση του υλικού του, αλλά και με βάση τη χρήση όπου προορίζεται ο καθένας.

Ας ξεκινήσουμε!

Κατηγοριοποίηση με βάση το υλικό

Αρχικά, μία πρώτη κατηγοριοποίηση, είναι εκείνη  βάση του υλικού που περιέχει ο πυροσβεστήρας μας. Πρέπει να τονιστεί ότι κάθε υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φωτιές που προκαλούνται από συγκεκριμένο τύπο πυρκαγιών και με συγκεκριμένη καύσιμη ύλη.

Παρακάτω, ακολουθεί πίνακας με τη κλάση, την ύλη και τύπους προσβεστήρων.

Κλάση
Καύσιμη Ύλη
Κατάλληλος Τύπος Πυροσβεστήρα
AΞύλο, χαρτί, ύφασμα, λάστιχο, πλαστικό, συνήθη απορρίμματαΝερού, Water mist, Ξηράς σκόνης, Αφρού, Wet chemical
BΕύφλεκτα υγρά (Βενζίνη, πετρέλαιο, βερνίκι, λαδομπογιές, γράσα, κ.λπ.)CO2, Ξηράς σκόνης, Αφρού
CΕύφλεκτα αέρια (Φυσικό αέριο, μεθάνιο, προπάνιο, κ.ά)Ξηράς σκόνης, Water mist
DΕύφλεκτα μέταλλα (Μαγνήσιο, ποτάσιο, τιτάνιο, ψευδάργυρος, ασβέστιο, λίθιο, ζιρκόνιο, με εξαίρεση μέταλλα που καίγονται σε συνδυασμό με αέρα ή νερό π.χ. Νάτριο)Ξηράς σκόνης ειδικού τύπου
EΠυρκαγιά με παρόντα εξοπλισμό που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (Υπολογιστές, πρίζες, κ.λπ.)CO2, Ξηράς σκόνης, Water mist
FΑκόρεστα έλαια και λίπη σε εστίες μαγειρέματοςWet chemical

Όπως είδαμε και στον πίνακα, υπάρχουν έξι (6) διαφορετικά υλικά, καθένα από το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετική καυστική ύλη.

Συγκεκριμένα υπάρχουν οι:

1) Ξηράς Σκόνεως , οι οποίοι είναι και οι πιο διαδεδομένοι, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση των περισσότερων τύπων πυρκαγιών.

Είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές που προκαλούνται από:

 1. i) ξύλο, χαρτί, ύφασμα, λάστιχο, πλαστικό, συνήθη απορρίμματα
 2. ii) εύφλεκτα υγρά (βενζίνη, πετρέλαιο, βερνίκι, λαδομπογιές, γράσα, κ.λπ.)

iii) εύφλεκτα αέρια (φυσικό αέριο, μεθάνιο, προπάνιο, κ.ά) και τέλος

 1. iv) από εξοπλισμό που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (υπολογιστές, πρίζες, κ.λπ.)

Οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης περιέχουν σκόνη και πεπιεσμένο άζωτο και κατηγοριοποιούνται σε:

α) BC, το οποίο κατασβεστικό υλικό περιέχει όξινο ανθρακικό νάτριο ή όξινο ανθρακικό κάλιο. Είναι μη τοξικό, μη αγώγιμο ηλεκτρικά και μη διαβρωτικό. Μετά τη χρήση αφήνει ήπια κατάλοιπα, τα οποία θα πρέπει να καθαρίζονται επιτόπου για την αποτροπή φθορών σε ευαίσθητα υλικά. Ο καθαρισμός μετά τη χρήση είναι εύκολος, με ηλεκτρική σκούπα, ξεσκόνισμα ή ξέπλυμα με νερό, και

β) ABC, που περιέχει δισόξινο φωσφορικό κάλιο, μία κίτρινη σκόνη μη αγώγιμη ηλεκτρικά, αλλά ελαφρώς διαβρωτική αν συνδυαστεί με υγρασίες. Μετά τη χρήση αφήνει κολλώδη κατάλοιπα τα οποία αν δεν καθαριστούν αμέσως μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα ευαίσθητα υλικά.

2) Διοξειδίου του Άνθρακα ,όπου χρησιμοποιούνται για τη κατάσβεση των πυρκαγιών που προκαλούνται από:

 1. i) εύφλεκτα υγρά, όπως είναι η βενζίνη, το πετρέλαιο, το βερνίκι, οι λαδομπογιές, τα γράσα κλπ, και
 2. ii) εξοπλισμό που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (λ.χ υπολογιστές, πρίζες, κλπ)

Περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα υπό υψηλή πίεση και λειτουργούν σβήνοντας τη φωτιά αφαιρώντας της το οξυγόνο. Όταν δεν υπάρχει άλλος πυροσβεστήρας στο χώρο, δύναται να χρησιμοποιηθούν και για πυρκαγιές που προκαλούνται από ξύλο, χαρτί, ύφασμα, λάστιχο, πλαστικό και συνήθη απορρίμματα, έχοντας όμως περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Είναι ηλεκτρικά μη αγώγιμοι και δεν αφήνουν κατάλοιπα μετά τη χρήση τους. Συνεπώς, συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται για πυρκαγιές όπου υπάρχει ευαίσθητος εξοπλισμός όπως είναι υπολογιστές, τηλεοράσεις κα.

3) Αφρού ,οι οποίοι είναι ιδανικοί για τη κατάσβεση πυρκαγιών που προκαλούνται από:

i)εύφλεκτα υγρά, όπως είναι η βενζίνη, το πετρέλαιο, το βερνίκι, οι λαδομπογιές, τα γράσα, κλπ

ii)Ξύλο, χαρτί, ύφασμα, λάστιχο, πλαστικό, συνήθη απορρίμματα

Σε περίπτωση ανάγκης δύναται να χρησιμοποιηθεί και σε πυργαγιές που προκαλούνται από ακόρεστα έλαια και λίπη σε εστίες μαγειρέματος, με περιορισμένη όμως αποτελεσματικότητα.

Ο πυροσβεστήρας αφρού λειτουργεί σβήνοντας την πυρκαγιά με το να δημιουργεί ένα κάλυμμα πάνω από την εστία της, ούτως ώστε να μην μπορεί να “αναπνεύσει” με επιπλέον οξυγόνο, ενώ μετά την χρήση καθαρίζεται με νερό χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

4) Νερού , οι οποίοι, όπως και οι Πυροσβεστικές Φωλιές που εκτοξεύουν νερό, είναι κατάλληλοι για τη κατάσβεση μόνο των πυρκαγιών που προκαλούνται από ξύλο, χαρτί, ύφασμα, λάστιχο, πλαστικό και συνήθη απορρίμματα.

Απαγορεύεται η χρήση του συγκεκριμένου τύπου πυροσβεστήρα σε καυτά λάδια ή άλλα εύφλεκτα υγρά διότι το νερό θα ενισχύσει την ένταση της φωτιάς.

Οι Πυροσβεστήρες Νερού λειτουργούν συνήθως με νερό και πεπιεσμένο αέρα και είναι συνετό να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι βέβαιο ότι η φωτιά έχει προκληθεί από τα συνήθη εύφλεκτα υλικά που προαναφέρθηκαν.

Επίσης ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται στη περίπτωση ύπαρξης ηλεκτρικής τάσης στην περιοχή.

Στη περίπτωση όμως που δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, θα πρέπει πρώτα να κατεβεί ο γενικός του ρεύματος πριν από τη χρήση τους.

 

5) Water Mist , (ψεκασμού με νερό), όπου χρησιμοποιούνται για τη κατάσβεση πυρκαγιών που προκαλούνται από:

 1. i) ξύλο, χαρτί, ύφασμα, λάστιχο, πλαστικό και συνήθη απορρίμματα
 2. ii) εύφλεκτα αέρια, όπως είναι το φυσικό αέριο, το μεθάνιο, το προπάνιο, κ.ά

iii) εξοπλισμό που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα

Οι συγκεκριμένοι πυροσβεστήρες λειτουργούν έτσι ώστε να μην δημιουργούν αγωγό με το ηλεκτρικό ρεύμα, και συνεπώς είναι κατάλληλοι για τις παραπάνω περιπτώσεις πυρκαγιών, αν και γίνεται χρήση του νερού.

 

6) Wet Chemical ,οι οποίοι είναι κατάλληλοι για τη κατάσβεση πυρκαγιών που προκαλούνται από:

 1. i) ξύλο, χαρτί, ύφασμα, λάστιχο, πλαστικό, συνήθη απορρίμματα και
 2. ii) είναι οι MONOI κατάλληλοι για πυρκαγιές από ακόρεστα έλαια και λίπη σε εστίες μαγειρέματος.

Περιέχουν οξικό, ανθρακικό ή κιτρικό κάλιο τα οποία σαν υλικά μοιάζουν με αφρό. Λειτουργούν σβήνοντας τη φωτιά με το να μετατρέπουν το καυτό λάδι σε σαπούνι, αφαιρώντας του παράλληλα και το οξυγόνο.

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε χώρους εστίασης.

Κατηγοριοποίηση με βάση το είδος τους

Μια άλλη κατηγοριοποίηση που μπορούμε να κάνουμε στα είδη των πυροσβεστήρων, είναι αυτή ανάλογα με το είδος τους και τη μορφή τους.

Έτσι μπορούμε να τους διακρίνουμε στους παρακάτω:

 • φορητοί , οι οποίοι είναι μέχρι 20 κιλά και είναι οι πιο συνηθισμένοι. Συναντώνται στα μεταφορικά μέσα, στο σπίτι, στην επιχείρηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους περισσότερους.
 • οροφής , οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε λεβητοστάσια και καυστήρες και όταν ενεργοποιηθούν καλύπτουν επιφάνεια 15 τ.μ. (ανάλογα με το ύψος της τοποθέτησης τους).
  Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτείται η ανθρώπινη παρουσία για την κατάσβεση της φωτιάς διότι λειτουργούν με αυτόματη ενεργοποίηση του Sprinkler, που είναι ενσωματωμένο στον πυροσβεστήρα όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει στους 68ο C (συνθήκες πυρκαγιάς).
 • τοπικής εφαρμογής , ονομάζεται κάθε σύστημα το οποίο προστατεύει μια ή περισσότερες επιφάνειες στις οποίες, λόγω της φύσεως των, αναπτύσσεται μεγάλη θερμοκρασία και κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να προκληθεί φωτιά. Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια φιάλη χημικής κόνεως ή διοξειδίου του άνθρακα χωρητικότητας 12 KG τουλάχιστον και από δίκτυο σωληνώσεων δια του οποίου υπάρχει αυτόματη λειτουργία ως προς την παροχή κατασβεστικού υλικού αλλά παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα μέσω ανοικτών διόδων παροχής κατασβεστικού υλικού με χειροκίνητη ενεργοποίηση.
  Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του συστήματος τοπικής εφαρμογείς διοξειδίου του άνθρακα το οποίον επιβάλλεται να τοποθετείται πάνω από τις καυτές επίφάνειες των συσκευών παρασκευής φαγητών των κουζινών για το οποίο ισχύει η ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή.
 • τροχήλατοι  ,όπου χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και είναι κατάλληλοι για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα, για ηλεκτρικό ρεύμα, όπως επίσης και για πολλούς άλλους τύπων πυρκαγιών.
  Οι πυροσβεστήρες αυτής της κατηγορίας είναι τοποθετημένοι σε καροτσάκι (ανεξάρτητο από το δοχείο) για την εύκολη μεταφορά τους, εξ’αιτίας του μεγάλου βάρους τους και έχουν λάστιχο με ακροφύσιο τύπου πιστολιού.

ΈΞΥΠΝΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Με την πάροδο των ετών , υπήρξε η ανάγκη για πυροσβεστήρες που μπορούν , όχι μόνο να παρέχουν πυρασφάλεια και πυροπροστασία ,  αλλά ταυτόχρονα να είναι αισθητικά βελτιωμένοι ,  ούτως ώστε να ταιριάζουν αρμονικά με το χώρο  όπου βρίσκονται , χωρίς να φαίνονται παράτεροι με το κτήριο.
Έτσι δημιουργήθηκαν πυροσβεστήρες που είναι μικρότεροι σε μέγεθος, κατασκευασμένοι με νέας τεχνολογίας υλικά και που όταν χρησιμοποιούνται προκαλούν μικρότερη ζημία στο χώρο.
Καρακτηριστικό παράδειγμα, είναι οι πυροσβεστήρες που κατασκευάστηκαν για το χώρο της κουζίνας. Με μια πρώτη ματιά δυσκολεύεται ο καθένας να εντοπισει ότι είναι μέσα
πυρασφάλειας, καθώς αντικρίζει δύο τουλίπες, ένα βάζο ή μια απλή, minimal αισθητικής ράβδο πάνω από την εστία μαγειρέματος.
Και οι τρεις αυτοί πυροσβεστήρες είναι ικανοί να κατασβήσουν μια πυρκαγιά αρχικού σταδίου που έχει προκληθεί απο λίπη και έλαια, μιας και περιέχουν ειδικό υλικό που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές κουζίνες και μέχρι πρότεινος εήταν ασύμφορο να αγοραστεί από ιδιώτη.